استیو شوگر، دیزاینر بصری و ریفکتورینگ رابط کاربری

استیو شوگر

Steve Schoger

درباره نویسنده

استیو شوگر Steve Schoger یک دیزاینر بصری و همکار در Tailwind labs و یکی از نویسندگان کتاب ریفتورینگ رابط کاربری است.

کتاب‌های نویسنده