یادگیری انسان‌محور و مغزمحور
از بهترین منابع آموزشی دیزاین پروداکت بیزینس

ویدیوکتاب‌ها​ی بعدی

جلد کتاب تیم یک نفره تجربه کاربری

کتاب تیم یک نفره تجربه کاربری

جلد کتاب عقب گرد (ویرایش چهارم)

کتاب عقب‌گرد (ویرایش چهارم)

جلد کتاب مثل یک پژوهش‌گر تجربه کاربری فکر کن (ویرایش دوم)

کتاب مثل یک پژوهش‌گر تجربه کاربری فکر کن (ویرایش دوم)

جلد کتاب معماری اطلاعات برای وب و فراتر

کتاب معماری اطلاعات برای وب و فراتر (ویرایش چهارم)