فصل‌های ویدیوکتاب

پیش‌گفتار نسخه بازبینی شده: دیزاین چیزهای روزمره

Preface to the Revised Edition
تصویر پیش گفتار برای نسخه بازبینی شده دیزاین چیزهای روزمره

متن ترجمه فصل

متن به زودی

مطالب فصل